گفتگوی معروف پیتر باگدانوویچ با آلفرد هیچکاک / باز شناسی سینمای یک !!!  

درخواست حذف این مطلب
گفتگوی معروف پیتر باگدانوویچ با آلفرد هیچکاک / باز شناسی سینمای یک !!! گفتگوی معروف پیتر باگدانوویچ با آلفرد هیچکاک / باز شناسی سینمای یک !!! «هیچکاک» ، مردی که زیاد می‌دانست!  این گفتگوی بسیار مهم که پس از مصاحبه ی هیچکاک-تروفو مهمترین منبع برای آشنایی با عقاید و مِتدهای هیچکاکی از زبان خود !!! ساز است برای نخستین بار به فارسی برگردانده می شود. اصل آن در کتاب «سینمای آلفرد هیچکاک » (موزه ی هنرهای مدرن نیویورک، 1963 ) چاپ شده و از بعضی جهات حتی

ادامه مطلب  

امروز را جشن گرفته ایمْ با چند روایتِ‌معتبرْ .  

درخواست حذف این مطلب
در ستایشِ شَهریوری که همسایه ی دیوار به دیوارِ‌مهر هست و مادرِ مستِ پاییزْ می توان به اندازه ی تمام برگ های سَبزی که از پنجره ی بازِ‌اتاق ، برایَم دست تکان می دهند کلمه نوشت ؛ می توان به اندازه ی تمامِ سُرفه های اوّل  بادِ بنفشْ  ، دیکته نوشتمی توان نخ و سوزن را ورداشت و تابستان را دوخت به فصلِ دیگرِ در راهو یک کافِ  اهلیِ زرد ضمیمه اش کرد و " کتابستان "‌پدید آورد ؛ با یک دست و یک نخ و یک سوزن .فکرش را ... ید ! !!!چه دلبرانه است ...بی زمی

ادامه مطلب  

  سقوط انسان    

درخواست حذف این مطلب
پیدایش  فصل  ۳    (ترجمه تفسیری)     ۱ مـار از همه حیواناتـی که خداوند به وجود آورد، زیرکتر بود. روزی مار نزد زن آمده، به او گفت: «آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟»   ۲و۳ زن در جواب گفت: «ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم، بجز میوه درختی که در وسط باغ است. خدا امر فرموده است که از میوه آن درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم وگرنه می‌میریم.»   ۴ مار گفت: «مطمئن باش نخواهید مُرد!   ۵ بلکه خدا خوب می‌داند ز

ادامه مطلب